lördag 1 oktober 2011

Parken vid gamla konstmuseet

.
I maj, när föreningen planterade en silverlönn i parken vid gamla konstmuseet, så fanns det mycket anläggningsarbete kvar för kommunen att göra där. Nu har staketet in mot de nya husen och den blandade trädridå som fanns bredvid tagits bort, och marken jämnats till och fått gräsfrö. En grusgång har anlagts alldeles bredvid vårt lilla träd, och hela området har blivit mycket ljusare. Blommor har planterats närmare husen.

Det börjar faktiskt att se ut som en park!

/  eo

Maj 2011. Staketet och träden i bakgrunden är borttagna nu


Sept 2011. En bred grusgång har anlagts bredvid lönnen

Så annorlunda det blev!

.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar